AVÍS LEGAL
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de la ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI, CIF:G67207084 , inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.
L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.aramvela.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI, de manera que respongui a tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI o a tercers.
ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI
Amb els límits establerts en la llei, ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI
Així mateix, per accedir als serveis que ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI o bé, enviar un correu electrònic a correo.aram@gmail.com
Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic correo.aram@gmail.com, manifestant la seva voluntat.
Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI En cas que Un. inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.
Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de PIME. En cas que Un. inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts subministrats per ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANIestan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI no confereix al adquirente cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.
ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI no pot garantir que a tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. ASSOCIACIÓ DE REGATISTESALTURA DEL MEDITERRANI declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ASSOCIACIÓ DE REGATISTES ALTURA DEL MEDITERRANI

LLEI APLICABLE I JURISDICCION
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

 

X