Organització de regates!

Sol·licitud als clubs i organitzadors

SOL·LICITUD ALS CLUBS I ORGANITZADORS.

 

Des de l’ARAM, ens agradaria ajudar a transmetre alguns detalls que considerem rellevants per aconseguir una major participació, sabem que molts d’aquests suggeriments ja són aplicats pels organitzadors, però unes altres segurament es poden millorar o donar-li més relleu, és clar que les Competicions que any a any tenen èxit es deu a una gestió detallista i seria dels seus dirigents, que tracten als participants com a clients amb l’ànim de fidelitzar-los, a ells els desitgem transmetre que ens tenen a la seva disposició per a aportar la nostra col·laboració a qui ho desitgi.

 

A continuació detallem alguns suggeriments:

  • El Calendari hauria d’estar publicat en el lloc web des del moment en el qual el Club ha decidit la data de la regata, si ens envien la informació, també l’afegirem al Calendari de www.aramvela.org.
  • És imprescindible una difusió adequada, amb un mínim de tres mesos d’antelació, publicant l’anunci de regata, creant un “esdeveniment” en Facebook, enviant correus electrònics als participants d’anys anteriors, destacant l’anunci a la web del Club i assegurant-se per qualsevol altre mitjà d’arribar al màxim de regatistes possibles.
  • Els vaixells participants, haurien de disposar d’amarraments gratuïts en el port on s’organitzi la regata des del dissabte anterior, fins al diumenge següent. Aquells vaixells que vénen des de ports a més de 50 milles, haurien de disposar de 3 o 4 setmanes d’amarrament a distribuir abans o després de la regata. Això permet enllaçar amb altres regates que es facin per la zona i assegurar-se un transport del vaixell amb antelació.
  • La llista d’inscrits hauria d’actualitzar-se pràcticament en temps real. És recomanable l’ús de programes d’inscripció que actualitzen el llistat de participants immediatament.
  • No haurien d’admetre’s Ràting estimat, l’organització intentarà que es corri en un sol sistema, preferiblement ORC, amb la finalitat de disposar d’un sistema de mesurament de més qualitat, així com de facilitar la inscripció de participants d’altres comunitats o països, l’organitzador efectuarà les classificacions correctament, aplicant la fórmula adequada per a Temps sobre Distància, Ràting reduït en les classificacions per a solitaris i A2, etc.
  • A l’Anunci de Regates hauria de constar quin sistema de classificació s’utilitzarà, deixar la porta oberta a què finalitzada la Regata el comitè decideixi quina és la fórmula de classificació que aplica (temps sobre distància, temps sobre temps, recorregut compost), pot portar al fet que hi hagi participants que considerin que es pot efectuar una classificació a la carta.
  • Si es contemplen diversos recorreguts o que es puguin escurçar haurien de constar en l’Anunci de Regates i en cas d’escurçar l’ideal és acordar-ho abans de la sortida.
  • La presència d’un mesurador i els controls preventius de Ràting, així com de seguretat, serveixen per reforçar la confiança de tots els regatistes en què s’està participant en una competició justa i seriosa, una actuació ferma dels organitzadors i de les Federacions, allunya les males pràctiques, dóna confiança i serietat a la competició.
  • Els vaixells participants, abans i després la regata, haurien de posar-se a la disposició del Comitè per si es requereix fer alguna comprovació o mesurament. Aquells que desitgen tornar directament al seu port base, haurien de sol·licitar permís al Comitè de Regates.
  • Les classificacions haurien de publicar-se (web, Whatsapp, tauló d’anuncis, etc.) quan estiguin disponibles i a disposició de la Federació corresponent, en el cas que siguin puntuables, perquè els rànquings s’actualitzin immediatament.
  • Les instruccions de regata, la llista d’inscrits i temps límit, haurien de lliurar-se impresos als participants abans de la sortida.
  • Possibilitat de crear grup de whatsapp, per facilitar les informacions, així com per enviar les dades “de les rodes de posicions” especialment les que tenen passos “obligats”, donant validesa a aquesta informació i evitar al que enviï aquesta informació a emplenar impresos navegant, comentar que aquests grups de whatsapp poden estar oberts a tercers o sigui a qualsevol al que un Administrador desitgi agregar al grup, amb l’opció que dóna l’APP perquè puguin llegir però no escriure, fent Administradors del Grup sol als patrons de cada embarcació. Aquesta opció aconsegueix que la regata pugui ser “transmesa” i difosa a tercers.
  • Donar el màxim de repercussió mediàtica abans i després de celebrar-se la Regata, ajuda extraordinàriament a deixar petjada en el que ha competit i ganes de participar en l’edició següent, tant al que va competir com al que no, a més pot ajudar a aconseguir més espònsors per a l’esdeveniment del següent any.
  • A les Regates amb nombre limitat de participants, en el qual es prevegi es vagin a completar les places, convindria advertir de manera clara que l’ordre en el pagament de la inscripció és el que dóna dret a la plaça i que la preinscripció sense pagament no dóna cap preferència.
  •  La classe A2 s’hauria de cuidar especialment, cada vagada té més rellevància, creiem que és important que consti el nom dels dos copatrons a les llistes d’inscrits i classificacions i en la mida del possible que s’entregui un premi a cada un.
  • El preu dels drets d’inscripció han de ser moderats i concorde al que s’ofereix, l’ideal és que els organitzadors a través de sponsors i recursos del seu club aconsegueixin el màxim dels recursos econòmics necessaris.

X